Tyčinis Einingių bankrotas: išlindo asilo ausys

Pusantrų metų teko teismuose įrodinėti, kad mūsų šeimos skolinininkų – Arūno Einingio ir Julijos (Don) Einingienės noras pasiskelbti fizinį asmens bankrotą pagrįstas jų nesąžiningumu. Jų nenoru po 2011-2016 m. vykusių teismo procesų sumokėti mums priteistą 46 000 € sumą. Vienintelis kelias išvengti skolos išieškojimo proceso – fizinis asmens bankrotas. Pasirinktas Einingių kelias nuvedė juos į niekur. Kas prieš mus su kalaviju ateis, tas nuo kalavijo ir kris. 

Teismas neleido bankrutuoti

Šiandien, gavę Klaipėdos apygardos teismo nutartį palikti galiojančia žemesnės instancijos teismo sprendimą, draudžiantį Einingiams bankrutuoti, išgyvenome prieštaringus jausmus.

Lyg baigėsi dar vienas kovos už teisingumą etapas. Pirmojo metu penkerius metus įrodinėjome, kad 2007 m.  tituluotas Lietuvos bajoras Arūnas Einingis pardavė mums visai nebajorišką „dvarą“ – namą Jakuose su paslėptu statybiniu broku.

Antrojo etapo metu įrodinėjome, kad  staiga pasivadinęs nemokiu A. Einingis su savo žmona Julija Don Einingiene skiedžia neraudonuodami.

Tik pralaimėjęs teismą  limuzino klasės „audinių“ gerbėjas, medžioklės mėgėjas, kelionių po užsienius garbintojas…

Besigiriantis  visiems feisbuke vartojantis tik prabangiausius alkoholinius gėrimus, prakalbo apie savo asmeninį bankrotą.

Biznį  ėmė sukti tyliai,  kitų asmenų vardu,  areštuotomis sąskaitomis nebesinaudojo – grynuosius iš bankomatų šlavė naudodamąsis mamytės kortele.

Iki tol Klaipėdoje vaizdavęs kietą bičą A. Einingis į posėdžius ateidavo įsijautęs į naują vaidmenį.

Nerišli kalba, kas sakinį kartodavo pirmoko balsu „Gerbiamas teisme“ arba „neatsimenu“,  akinukai ant nosies, papildantys neva tokio keisto vyruko, kuriam gyvenimas ne rožėmis klotas, įvaizdį…

Nepaisant rolės, kokie 4 teismai jau konstatavo, kad Arūnas Einingis, jo žmona Julija Don Einingienė yra  melagiai – t. y.  elgiasi nesąžiningai. Jų cirkas jau visiems nusibodo.

Bet Einingiai nenurimo  –  į savo melagystes įtraukė ir savo artimiausius žmones. Antai byloje „Actio Paulina“ nesąžiningų žmonių kategorijai priskirta ir A. Einingio motina Angelė Einingienė,  ir  J. Einingienės motina Tatjana Don.

2018 05 17 Klaipėdos apygardos teismas padėjo paskutinį tašką Arūno Einingio ir Julijos Don Einingienės  tyčinio bankroto istorijoje – pasiskelbti fizinį asmens bankrotą NELEIDŽIAMA.

Švenčiame pergalę? O koks tas pergalės skonis? Saldus? Svaiginantis? Šiuo atveju   – su kartėlio prieskoniu.

Nuo 2016 m. vasaros, kai praėjus 5 dienoms po teismo sprendimo dėl 46000 € nuostolių mūsų šeimai atlyginimo,  Arūnas Einingis  ir Julija Don-Einingienė  ėmė prašyti jiems iškelti bankrotą, įrodinėjome, kad žolė – žalia.

Ir jei Einingis ją nudažė baltai – nuo to žolė nenustojo būti žalia.

Sąžiningumas svarbiau už pinigus

Koks tas pergalės skonis – nebesvarbu. Kaip ir prarado savo aktualumą tik anksčiau mus į priekį vedęs noras atgauti pinigus.

Daug svarbiau – principingumas. Tiesiog kova už sąžiningumą. Juk kažkas  turi parodyti tokiems kaip Einingiai, pripratusiems visas gyvenimo negandas išspręsti kitų žmonių sąskaita,  jų esybę?

Žinoma, rytoj A. Einingis ar jo pati nepasibels į mūsų duris su atsiprašymu už tai, kiek šūdo pridarė.

Ir neatneš skolos 100 € kupiūromis, supakuotomis į dėžę ir perrištos raudonu kaspinu. Nei dorybės ar sąžiningumo, o prisidirbus – atgailos prašyti  – Jakų melagio mama  Angelė Einingienė nemokė.

Kur išmokys, jei mama teismo sprendimu pati pripažinta nesąžininga.  Julijos Don – Einingienės mama Tatjana Don taip pat nepaprotino. Gaila.

Mes ir toliau gyvename name, kuris pripažintas esantis avarinės būklės.

Bet artimiausiu metu nuo kovos pagal civilinį kodeksą pereiname prie kovos pagal baudžiamąjį kodeksą. Apgaudinėti žmones – viena, įtarti  nusikalstama veikla – kita.

Ir ponai, Einingiai, jūs gi žinote, kad mes prisikasime! Jeigu iki šiol nepadėjo jums išsisukti nuo atsakomybės net tokie Klaipėdos  teisės šviesuoliai kaip Henrikas Mackevičius, Gražina Mauručaitienė ar Artūras Jaskelevičius…  Atėjo jaunas, ambicingas, talentingas ir principingas mūsų advokatas ir visus juos patvarkė.  Be jokių išsisukinėjimų ir schemų –  vadovaudamąsis įstatymais.

Dabar su vykdomaisiais raštais skolai išieškoti – antstolio Aleksandro Selezniovo laukiamas pasirodymas kovos arenoje.

Žemiau – ištrauka iš Klaipėdos apygardos teismo nutarties.

Teismo nutartis (Ištrauka)

I. Ginčo esmė

1. Pareiškėjai Arūnas Einingis ir Julija Einingienė pateikė teismui pareiškimą prašydami iškelti jiems bankroto bylą.

2. Nurodė, kad 2008 m., pradėję statyti namą, kuriame dabartiniu metu gyvena, įsiskolino. Be to, 2011 m. nesėkmingai investavo lėšas steigdami įmonę Norvegijoje, pradėjo kauptis įsiskolinimai kreditoriams, 2011-2013 m. investavo į UAB „Grando LT“, siekdami padengti apyvartinių lėšų trūkumą.
Be to, iš jų Klaipėdos apygardos teismo 2015-09-17 sprendimu priteista lygiomis dalimis 40 765,01 € nuostoliams atlyginti, 1019 € atstovavimo išlaidoms atlyginiti, 322 € bylinėjimosi išlaidoms atlyginti. Klaipėdos r. apylinkės teismo 2016-02-24 sprendimu už akių priteista iš A. Einingio 500 € neturtinei žalai atlyginti ir bylinėjimosi išlaidos (Įžeidimo byla, kai A. Einingis anonimiškai prirašė įžeidžiančių komentarų apie savo kreditorę N. Mogučają – Vaineikienę – Autor. Past).

3. Einingiai teigė, kad jų turimos skolos viršija jų turimo turto vertę, o vykdyti mokėjimus, kuriems suėjo terminai ir grąžinti skolas kreditoriams iš gaunamų pajamų neturi galimybės. Nurodė, kad A. Einingis užsiregistravęs Darbo biržoje, lanko vairavimo kursus, jam mokama 266€ stipendija, o J. Einingienė gauna 500 € dydžio darbo užmokestį, be to, jie turi nepilnametę dukterį, materialiai jiems padeda tėvai. <…>

II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. kovo 20 d. nutartimi Arūno Einingio ir Julijos Einingienės pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo netenkintas. <…>.

9. Teismas taip pat vertino Arūno Einingio pajamų deklaracijų už 2007-2016 metus duomenis ir nustatė, jog iki 2014 metu pabaigos jis užsiėmė individualia veikla, iš kurios gautos pajamos sudarė esminę pajamų dalį (kasmet – apie 100 000 Lt deklaruotų pajamų – Autor. Past). <…>, tačiau 2015 m. visos pajamos sudarė tik 1 836,24 €.

Teismas pažymėjo, kad 2015 ir 2016 m. suėjo terminai prievolėms kreditoriams įvykdyti. <…> Teismas konstatavo, kad A. Einingis iki 2015 m. turėjo daug įsipareigojimų kreditoriams ir gavo dideles pajamas, tačiau nors galimybę turėjo, net iš dalies nepadengė įsiskolinimų.

10. Teismas taip pat vertino aplinkybę, jog turėdamas ilgametę patirtį statybų bei viešojo maitinimo versle, A. Einingis neišnaudoja galimybės gauti didesnes pajamas ir vietoje to dirba vienoje bendrovėje, kur jam mokamas 410 € darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių. <…> Be to, jo pasyvus elgesys turėjo įtakos finansinės būklės pablogėjimui, galimybių įvykdyti skolinius įsipareigojimus mažėjimui ir (ar) jų nebuvimui. Toks jo elgesys sudaro pagrindą pripažinti, kad pareiškėjas yra nesąžiningas kreditorių atžvilgiu.

11. Teismas taip pat nustatė, kad Klaipėdos r. apylinkės teismas 2017-07-10 sprendimu pripažino niekine ir negaliojančia 2012-10-23 akcijų pirkimo – pardavimo sutartį tarp A. Einingio ir Angelės Einingienės, taikė restituciją <…> Pripažino niekine ir negaliojančia 2013-10-18 dovanojimą sutartį tarp A. Einingio ir Angelės Einingienės ir grąžino A. Einingiui asmeninės nuosavybės teise žemės sklypus (Spaudžių k., Jakų k.) <…). Pripažino niekine ir negaliojančia paskolos sutartį ir sutartinio įkeitimo sandorį tarp A. Einingio ir Tatjanos Don. Teismas konstatavo, kad visi ginčyti sandoriai sudaryti su artimais giminaičiais, o tai sudaro pagrindą daryti išvadą, kad šalys buvo nesąžiningos. <…>

12. Teismas konstatavo, jog nėra pagrindo išvadai, kad pareiškėjai atitinka sąžiningumo kriterijus, taip pat kad Einingiai dės maksimalias pastangas, siekdami atkurti savo mokumą <…>.

IV. Apeliacines instancijos teismo nustatytos aplinkybes, argumentai ir motyvai

Atskirasis skundas netenkintinas.

29. Byloje nekilo ginčo dėl pareiškėjų nemokumo, tačiau kilo ginčas dėl tokios būklės priežasčių. <…>

30. Pareiškėjų teigimu, jie neatliko nesąžiningų veiksmų, dėl kurių tapo nemokūs, todėl pagrindas atsisakyti iškelti bankroto bylą konstatuotas nepagrįstai. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su pareiškėjų teiginiais.

31. Minėta, kad Fizinio Asmens Bankroto Įstatymo paskirtis – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningo fizinio asmens mokumą <…>.
32. Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas Einingių atskirą skundą, išanalizavęs bylos duomenis, sutinka su pirmosios instancijos teismo nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis. <…>

37. Nustatytų aplinkybių pagrindu konstatuojama, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai neiškėlė fizinio asmens bankroto bylos, konstatavęs pareiškėjų nesąžiningumą. Nes priešingu atveju, įvertinus aplinkybes, bankroto bylos iškėlimas nebūtų suderinamas su FABĮ tikslais. <…>
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

nutaria:
Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. kovo 20 d. nutartį, kuria atsisakyta iškelti bankroto bylą A. Einingiui ir Julijai Einingienei palikti nepakeistą.