Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimas (įsigaliojo po bylinėjimosi Lietuvos vyriausiame administraciniame teisme ir įvykdytas)

2017 m. birželio 26 d.  viešai paskelbtas Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimas dėl interneto tinklalapyje www.jakumelagis.lt, socialinio tinklo facebook paskyroje www.jakumelagis.lt paskelbtos informacijos.

Žurnalistų etikos inspektorė Gražina Ramanauskaitė-Tiumenevienė   2017 m. birželio 23 d. nusprendė:

  1. Pripažinti pareiškėjo skundą dėl interneto tinklalapyje www.jakumelagis.lt, socialinio tinklo Facebook paskyros jakumelagis.lt iš dalies pagrįstu.
  2. Įspėti interneto tinklalapio jakumelagis.lt valdytoją N. M.-V. dėl Visuomenės informavimo įstatymo 14 straipsnio 1-2 dalių pažeidimo paskelbiant publikacijose: „A. E. – šiuolaikinis „bajoras“; „Internete – ponas, teisme – bankrotas“ (2017-01-24); „A. E. bankrotas II: „skurstančiojo“ kelionės po pasaulį“ (2017-01-27); „A. E. bankrotas III: prabangi pramoga – medžioklė“ (2017-01-28) privataus pobūdžio informaciją apie pareiškėją ir reikalauti jį pašalinti.
  3. Išsiųsti sprendimą pareiškėjui, N. M.-V.
  4. Viešai paskelbti sprendimą Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos interneto svetainėje.
  5.  Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimai gali būti skundžiami teismui per 30 dienų nuo jų paskelbimo (gavimo) dienos.

http://zeit.lt/lt/naujienos/zurnalistu-etikos-inspektoriaus-tarnybos-viesai-skelbiamas-sprendimas/286

Visuomenės informavimo įstatymo 14 straipsnis:

Visuomenės informavimo įstatymo 14 straipsnyje nustatyta, kad rengiant ir platinant viešąją informaciją, privaloma užtikrinti žmogaus teisę į privataus pobūdžio informacijos apsaugą. Asmens fotonuotraukos ir atvaizdas yra artimai susiję su pačiu asmeniu ir pagal Visuomenės informavimo įstatyme įtvirtintą teisinį reguliavimą laikytini jo privataus gyvenimo dalimi (Visuomenės informavimo įstatymo 2 straipsnio 45 dalis). Asmens teisės į atvaizdą pažeidimas pirmiausia sietinas su asmens atpažįstamumu. Asmens atvaizdas – tokia filmuojant, fotografuojant ar kitu būdu užfiksuota asmens kūno dalis (dalys), pagal kurią (kurias) galima identifikuoti vaizduojamą asmenį.

2017 m. lapkričio 23 d. Vilniaus apylinkės administracinis teismas Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimą panaikino.

Teismas panaikino Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimą. Įpareigojo nagrinėti iš naujo. Inspektorė teismo sprendimą apskundė. To be continued.

 

 

 

 

2018 m. rugsėjo 26 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teismo teisėjų kolega išnagrinėjo Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos apeliacinį skundą, panaikino Vilniaus apylinkės administracinio teismo sprendimą ir paliko galioti Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimą.

Įdomu tai, kad Lietuvos vyriausias administracinis teismas skundą gavo 2018 m. sausį. Byla laukė savo eilės, nes dėl didelio teismo darbo krūvio bylų nagrinėjimas įprastai užtrunka 1,5-2 metus. Tačiau šių metų vasarą A. Einingis, kaip trečiasis asmuo, kreipėsi į Lietuvos apeliacinį teismą prašydamas paskubinti apeliacinio skundo nagrinėjimą. Ir įvyko stebuklas: teismo pirmininkui Gintarui Kryževičiui Jakų melagio rašinėlio pakako, kad A. Einingiui būtų taikoma išimtis ir byla paskirta nagrinėti išskirtine tvarka, ne pagal bylų gavimo eiliškumą. Ilgos melagio rankos, oi, ilgos…