Melagis skolininkas skundžiasi visam pasauliui

Dar šių metų vasario mėn., praėjus vos kelioms savaitėms nuo portalo https://jakumelagis.lt gimimo, siekiančio perspėti visus žmones būti atsargiais su Arūnu Einingiu, pastarasis prirašė skundų visoms įmanomoms Lietuvoje žinyboms.

Policija ir Klaipėdoje, ir rajone, ir Kelmėje atsisakė pradėti tyrimus. Dėl šmeižto. Dėl persekiojimo. Nes nėra pagrindo. Nors taip norėtųsi užčiaupti https://jakumelagis.lt

Nepaisant to, mūsų skolininkas, pagal teismo sprendimą neatiduodantis mūsų šeimai už statybinį broką 45 000€ A. Einingis naudojasi visomis galimybėmis.

Išskyrus patį tiesiausią kelią – apginti savo orumą ir garbę, kurių neturi, teisme.

Šitas pilietis jau pusmetį nesikreipia į teismą, nes žino, kad visa tai, ką rašo https://jakumelagis.lt – tiesa.

Vietoj to, teismui dėl fizinio asmens bankroto aiškindamas, kad yra bedarbis, išlaikomas savo motinos pensininkės, iš jos 154 eurų pensijos rašinėja ir trukdo įvairių žinybų darbą.

Kaip tik ruošiame prašymą dėl mokestinio patikrinimo šiai poniai, kuri iš menkos pensijos tūkstančiais eurų sūnui skolina.

Melagis per tiltą važiavo…

Valstybinėms institucijoms A. Einingis skundėsi, kaip jo nepilnametis vaikas (turintis youtube per 10 000 sekėjų – autor. Past.) dėl viešo konflikto patyrė moralinę traumą.

Nors apie vaiką portalas nerašė nei žodžio.

Kadangi su Arūnu Einingiu ir jo žmona Julija Don Einingiene, kuri nesibodi pravažiuojant mano vyrui su nepilnamete mūsų dukra (gyvename juk kaimynystėje) rodyti nepadorius gestus, bylinėjamės nuo 2011 m., šios šeimos, jų aplinkos braižas nebestebina.

Kai A. Einingio žmona ir dukra viešai rodo mums “fakus”, Jakų melagio uošvė rėkia po teismo posėdžio kaip turgaus prekeivė, ar galime tikėtis, kad pats Jakų melagis yra išmintingesnis ir kultūringesnis?

Visuomenės informavimo etikos komisija A. Einingio skundą atmetė: https://goo.gl/n1HFPJ

Žinoma, kad ne. Todėl nesistebime, kad 44 metų vyras, Lietuvos tituluotas bajoras, verslininkas ir statybininkas “biznius” daro per visokius draugelius, meluoja gyvenantis iš pensininkės mamos pinigų. Arūnas Einingis važinėja brangiausiais automobiliais, o teismui aiškina, kad yra nemokus.

Atostogauja užsieniuose, bet yra nemokus. Prisiskolina dešimtimis tūkstančių eurų iš draugų ir giminaičių, kad būtų nemokamus. Įrodysime eilinį jo melo atvejį.

ŽEIT gina teisę į atvaizdą

Vienintelį bent šiek tiek A. Einingiui palankų sprendimą per pastarąjį pusmetį priėmė Žurnalistų etikos inspekcija, įvertinusi portalo jakumelagis.lt autorės – 10 metų ne žurnalistės veiklą iš dalies neteisingą.

Ji konstatavo, kad visi A. Einingio surašyti verkšlenimai dėl garbės, orumo, šmeižto turi būti nagrinėjami teisme.

Laukiame nesulaukiame, kada Jakų melagis ten kreipsis: http://zeit.lt/lt/naujienos/zurnalistu-etikos-inspektoriaus-tarnybos-viesai-skelbiamas-sprendimas/286

Žurnalistų etikos inspekcija pripažino, kad asmeninėje konfliktinėje situacijoje su A. Einingiu ir jo šeimyna galimas portalo vienintelis nusižengimas- teisės į privataus asmens atvaizdą pažeidimas.

Suprask, apie A. Einingio melagystės galėjome pranešti viešai be jo nuotraukų. Ar gi?

Nuotraukas A. Einingis skelbė fiešai feisbuke, norėdamas pasigirti savo prabangiu gyvenimu. Reikėjo įrodyti visam pasauliui, kaip buvęs taksi vairuotojas prasigyveno juk.

Komisijai – atsakas

Turime 30-ies dienų terminą šitam sprendimui apskųsti Vilniaus administraciniam teismui.

Tai ir padarysime, nes sunku suvokti, kaip nuo valstybės pajamas nuslėpęs ir skolų mūsų šeimai už parduotą namą su paslėptu statybiniu broku negrąžininantis, teismo sprendimo nevykdantis Jakų melagis apskritai gali ko nors reikalauti.

Paskutinis A. Einingio skundas, kurį liepą gali nagrinėti dar viena institucija – tai Visuomenės informavimo etikos komisija.

Pastarajai paaiškinome, kad pagal Visuomenės informavimo etikos komisijos ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamą praktiką, Komisija nėra valstybės institucija, todėl ji negina Arūno Einingio skunde nurodytų tariamai jo pažeistų teisių, t. y. asmens garbės ir orumo, privataus gyvenimo, teisės į atvaizdą ir kt.

Komisija yra viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų vidinė institucija, skirta kontroliuoti profesinės etikos laikymąsi, tačiau ji nesprendžia dėl konkrečių asmenų teisių ir interesų pažeidimų.

Natalija Mogučaja – Vaineikiene nėra žurnalistė, nedirba žurnalistinio darbo, nepriklauso jokiai žurnalistų sąjungai ar kitai žurnalistų profesinei organizacijai, o facebook profilis ar portalas jakumelagis.lt nėra visuomenės informavimo priemonė.

Arūnas Einingis minėtas aplinkybes puikiai žino, kaip ir aplinkybę, kad dėl skunde nurodyto tariamo teisių pažeidimo jis gali kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą (su ieškiniu ar privataus kaltinimo skundu).

Tai jam ne kartą nurodė tiek policija, tiek Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, tiek kitos institucijos. Pareiškėją įvairiose bylose atstovauja ne vienas garsus Klaipėdos advokatas, kai kuriose bylose – netgi iš karto po kelis (nors pareiškėjas ir deklaruoja neturintis pajamų).

Neabejotina, kad kolegos advokatai pareiškėjui jo teises ir jų gynimo tvarką yra išaiškinęs, todėl kyla klausimas, kodėl pareiškėjas ja nesinaudoja, o kreipiasi į asmenis, kurie neturi kompetencijos nagrinėti tokius skundus, nurodydamas tikrovės neatitinkančias aplinkybes, kaip pvz. skunde nurodyta aplinkybės, kad Natalija Mogučaja – Vaineikienė yra profesionali žurnalistė.

Arūnas Einingis puikiai žino, kur ir ką dirba Natalija Mogučaja – Vaineikienė, nes su labai panašiu skundu kreipėsi į jos darbovietę, o tai rodo, kad minėtas tikrovės neatitinkančias aplinkybes savo skunde pareiškėjas nurodė sąmoningai, siekdamas suklaidinti Komisiją.

Arūnas Einingis negina savo teisių kreipdamasis į teismą, nes žino, kad Facebook paskyroje ir portale jakumelagis.lt apie jį skelbiama informacija atitinka tikrovę ir tai patvirtina įsiteisėjusiuose teismų sprendimuose konstatuoti faktai.

Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, Visuomenės informavimo etikos komisija neturi kompetencijos nagrinėti Arūno Einingio skundą.