A. Einingio sandoriai su giminėmis pripažinti niekiniais„Ieškinį tenkinti visiškai“,   – tokią nutartį liepos 10 d. priėmė Klaipėdos rajono apylinkės teismas dėl  turto perleidimo sandorių tarp Arūno Einingio, jo žmono Julijos Don Einingienės, motinos Angelės Einingienės ir uošvės Tatjanos Don bei solidariai paskirstė jiems bylinėjimosi išlaidas, siekiančias beveik pustrečio tūkstančio eurų. 1/4 dalį jų turės padengti A. Einingio motina, tiek pat – uošvė, likusią dalį – pats Jakų melagis ir jo žmonelė.

Niekinėmis ir negaliojančiomis pripažintoms turto perleidimo sutartims turės būti  taikoma restitucija. Tai reiškia, kad kito teismo sprendimu mums skolingi 45 000 € Arūnas Einingis ir Julija Don – Einingienė į savo balansą atgaus ~19 000 € vertės giminaičiams perleistą turtą.

Nutartis actio Pauliana byloje surašyta ant 10-ies puslapių. Mums patiems jau sunku įsivaizduot, kiek teismams dokumentų surašyta. Kiek popieriaus išnaudota. Kiek pinigų sumokėta: žyminiai mokesčiai, atsiliepimai… O rezultato vis dar nėra-brokuoto namo remonto darbai nepradėti!

Actio Pauliana galia

Pripažintas tenkintinu pilna apimtimi mūsų  ieškinys dėl A. Einingio sandorių su giminaičiais pripažinimo negaliojančiais pareikštas Civilinio kodekso  6.66 straipsnio (actio Pauliana) ir CK 1.86 straipsnio (tariamas sandoris) pagrindais.

Mes, ieškovaiJurgis Vaineikis ir Natalija Mogučaja – Vaineikienė kreipėmės į Klaipėdos rajono apylinkės teismą su ieškiniu, prašydami pripažinti tariamais ir panaikinti ab initio (nuo sudarymo momento) 2012-2013 m. sudarytus sandorius.

Konkrečiai actio Pauliana ieškinį reiškėme dėl A. Einingio perleistų motinai šiuo metu bankrotinamos įmonės „Grando LT“ akcijų, dviejų žemės sklypų, su uošviene sudaryto sutartinio įkeitimo sandorio automobiliui.

Taip pat teismas pripažino niekine  Arūno Einingio ir Julijos Don – Einingienės 2016 m. rugsėjį sudarytą povedybinę sutartį (tokiu būdu Einingiai suskubo sustabdyti išieškojimą iš ponios Julijos Don – Einingienės atlyginimo vienoje Klaipėdos odontologinėje klinikoje).

Pasiklydę tarp savų skolų

Pažymėtina, kad po to, kai buvo areštuota 2011 metais, Audi A4 Avant liko vienintele Einingių faktiškai eksploatuojama transporto priemone, kuri registruota Arūno Einingio, o ne susijusių asmenų vardu (tokių transporto priemonių yra ne viena, remiantis viešai internete skelbiama informacija, bent jau draudimus automobiliams apmoka Arūno Einingio giminės).

Antstolio įvertinimu transporto priemonės vertė 2011 m. buvo 56 000 litų.

Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 25 d. nutartimi panaikinus laikinąsias apsaugos priemones ir laukiant naujo sprendimo dėl arešto, Arūnas Einingis nedelsdamas 2013 m. spalį sudarė paskolos sutartį su savo uošve, kuri neva pasiskolino jam 27 000 litų, o tariamos paskolos grąžinimą ,,užtikrino“ automobilio Audi A6 AVANT, kurį Arūnas Einingis įvertino 30 000 litų, įkeitimu.

Plačiau apie actio Paulina ieškinį ir A. Einingio žodžius mums, kad kol šunys loja, karavanas eina, rašėme čia:šou_Gargžduose

Pasirodo, karavanas gal ir eina, bet neaišku – kur. Ir juolab karavaną sudaro ne patys sąžiningiausi LR piliečiai!

Jakumelagis.lt ne kartą rašė apie tai, kad dar Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. rugsėjo 7 d. sprendimu priteisė mūsų šeimai 40 765,001 Eur nuostolių ir dalį bylinėjimosi išlaidų, kuriuos patyrėme nusipirkę iš Arūno Einingio ir Julijos Einingienės žemės sklypą ir nebaigtą statyti gyvenamąjį namą Jakuose.

Teismo sprendimas įsiteisėjo 2016 m. liepos 1 d.Bylinėjomės nuo 2011 m.

Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. rugsėjo 17 d. taip pat nutartyje konstatavo, kad atsakovų – Arūno Einingio ir Julijos Don – Einingienės elgesys nėra sąžiningas.

Nes 2013-aisiais panaikinus Einingių turtui taikytas laikinąsias apsaugos priemones, pastarieji pirkimo – pardavimo ir dovanojimo sandoriais turtą perleido tretiesiems asmenims – giminaičiams.

Dabar giminaitėms – motinai ir uošvei teks kiekvienai beveik 600 eurų bylinėjimosi išlaidų našta. Kai tik nutartis įsigalios.

„Gera padėtis“ virto bankrotu

Dar 2015 metais Arūno Einingio ir Julijos Don – Einingienės atstovas  – advokatas Henrikas Mackevičius  atsiliepime į mūsų patikslintą actio Pauliana ieškinį teigė, kad minėti turto perleidimo ir dovanojimo sandoriai nepažeidžia mūsų šeimos, besikaunančios teismuose nuo 2011 m. dėl nuostolių atlyginimo, teisių.

Mat „atsakovų Arūno Einingio ir Julijos Einingienės šeimos turtinė padėtis yra gera ir nėra pagrindo abejoti tuo, kad jie turi galimybę faktiškai patenkinti ieškovų reikalavimą <….>“.

Vėliau, kai actio Pauliana ieškinys pradėtas nagrinėti iš esmės, H. Mackevičius atstovavimo sutartį su A. Einingiu nutraukė.  „Vadeles“ perėmė advokatė Gražina Mauručaitienė.

Nepaisant raštu anuomet pateikto paaiškinimo, Einingiai beveik dvejus metus  dėjo visas pastangas, siekdami išvengti teismo sprendimo, pagal kurį skolingi mūsų šeimai už parduotą brokuotą namą Jakuose ~45 000 eurų.

O 2016 m. Arūnas Einingis ir Julija Don – Einingienė kreipėsi į Klaipėdos apylinkės teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, bandydami įrodyti savo visiškai netikėtai susidariusį nemokumą ir prastą turtinę padėtį. Priešingai nei 2015-aisiais.

Be to, 2016 m. Einingių pareiškime dėl fizinio asmens bankroto atsiranda visa eilė fizinių asmenų, iš kurių A. Einingis, vadinamas mūsų šeimos Jakų melagiu, prisiskolino ir negrąžino dešimtis tūkstančių eurų.  Laikotarpis – 2008-2015 metai.

Tarp skolintojų – motina (20 800 eur),  2008 m. 11 585 eur paskolinęs draugas ir verslo partneris Vaidas, beveik 80 000 eur 2010-2013 metais A. Einingiui paskolino užsienyje gyvenantys lietuvaičiai: „naujieji“ airiai Vidas, Artūras, Romualdas, dar vienas Romualdas, gyvenantis UK.

Su visais Jakų melagis Arūnas Einingis, nors ir negrąžino didelių skolų, toliau bendrauja ir smagiai leidžia laiką.

Fotoįrodymai iš socialinių tinklų laukia savo viešumo dienos.

Bet apie tai plačiau-  kitame straipsnyje, šiuo metu laukiame teismo leidimo išsireikalauti reikiamus įrodymus iš LR Muitinės.

Ir laukiame liepos 19-osios posėdžio Klaipėdos apylinkės teisme su naujuoju teisėju R. Dyliu dėl Einingių fizinio asmens bankroto pareiškimo.

Na, o  Klaipėdos rajono apylinkės teismo sprendimą dėl sandorių pripažinimo niekiniais Jakų melagis gali skųsti per 30 dienų.

Žinoma, kad skųs. Juk kaip jis teigia, A. Einingio trijų asmenų šeimą su visais augintiniais išlaiko šiuo metu 72-uosius gyvenimo metus skaičiuojanti mama. 154 eurus pensijos gaunanti moteris – tikra Kelmės rajono oligarchė.

Ar tikra, ar ne – netrukus mokestinio patikrinimo metu išsiaiškins VMI specialistai.

Byloje nustatyta, kad Angelė Eeiningienė  yra Arūno Einingio mama, o Tatjana  Don– Julijos Don – Einingienės mama. Tiek UAB „Grando LT“ akcijų pirkimo – pardavimo, tiek žemės sklypo dovanojimo, tiek žemės sklypų pirkimo – pardavimo, tiek paskolos sandorio su sutartiniu įkeitimu metu Tatjana D ir Angelė E. turėjo žinoti ir neabejotinai žinojo, kad jų vaikai ne vienerius metus bylinėjasi su ieškovais ir turto perleidimo sutartimis siekia išvengti teismo sprendimo įvykdymo. Be to, atsakovai teismo posėdžio metu atsisakė teikti paaiškinimus ir nebandė įrodyti, kad sudarydami sandorius elgėsi sąžiningai. Esant tokioms aplinkybėms darytina išvada, kad Arūnas, Julija ir Angelė ir Tatjana buvo nesąžiningi.  Įvertinus visa tai, ieškovų reikalavimas actio Pauliana pagrindu, tenkinamas. (Iš teismo nutarties)