Jakų melagio gretose – pagausėjimas

Jakų melagio Arūno Einingio aplinkoje – visa eilė jo melagystes remiančių, jas skleidžiančių ar jose dalyvaujančių asmenų.  Šioje kompanijoje mažiausiai tikėjomės išvysti Jakų melagio žmonos, Julijos Don – Einingienės seserį Liudmilą.

Nuo 2011 m. bylinėdamiesi su Jakų melagiu  Arūnu Einingiu ir jo žmona Julija Don – Einingiene, ir susidūrę su aibe nesąžiningumo pavyzdžių, kartais pagalvodavome, kaip  ji turėtų jaustis. Kaip jai turėtų būti gėda už giminaičius – fakus viešai rodančią savo seserį  ir nesąžiningą jos vyrą.

Juk Liudmilos Don gyvenimas – iš kitos operos. Oficiali, visuomenei pristatoma versija: žinoma Klaipėdoje moteris  garsėja  savarankiškai  nuo studentavimo laikų sėkmingai sukurtu verslu, lanksčiu protu, žavumu, sėkminga santuoka su kilmingu užsieniečiu.

Ne visoms fortūna palanki. O štai šiai poniai pasisekė. Ypač tampant strateginio Lietuvos objekto vado žmona. Geopolitika? Kad tik Lietuvai būtų saugiau.

Iki šios dienos ir mes taip manėme, kol negavome Visuomenės informavimo etikos komisijos liepos 12-ąją vykusio posėdžio protokolą.

Posėdyje buvo nagrinėjamas Jakų melagio Arūno Einingio skundas „Dėl Natalijos Magučajos skelbimų jos Facebook paskyroje ir publikacijų portale jakumelagis.lt“.

Liudmila von gegerfelt per skype palaikė melagio šeimą
Melagio žmonos sesuo, lyg savo rūpesčių neturėtų, netikėtai prisistačiusi melagio atstove, pati įsikišo į mūsų konfliktą dėl skolos su neaiškiais ketinimais ir papasakotais marazmais, neturinčiais nieko bendra su realybe.

Skaitydami protokolą, nustebome. Ne dėl komisijos sprendimo, kuris ir taip buvo aiškus: „Atsižvelgiant į tai, jog N. Mogučaja nėra žurnalistė, o tinklaraštis jakumelagis.lt nelaikytinas žiniasklaidos priemone, N.Mogučajos rašiniams Etikos kodekso reikalavimai netaikytini, o šio skundo nagrinėjimas išeina už Komisijos kompetencijos ribų.“

Nustebome ir ne dėl to, kad klausimo svarstyme nuotoliniu būdu per Skype kažkaip visai netikėtai mūsų akimis sudalyvavo Arūno Einingio atstove prisistačiusi jo žmonos Julijos  sesuo Liudmila. Dalyvavo ir dalyvavo – kas čia gali uždrausti.

Nesąmonės per Skype

Nustebino, ką Liudmila Don paporino komisijai. Lyg būtų ji miegojusi, kaip pasakų karalaitė, nuo princo bučinio pabudusi ir nesusigaudžiusi, kas aplinkui vyksta.

Pavyzdžiui, Liudmilos melas Nr. 1:  „Einingis pardavė N. Mogučajai namą. Namas stovėjo ant šlaito. Pakeitus landšaftą, pradėjo kauptis vanduo ir namo pamatas suskilo.

Įvyko pirmas teismas, kuris pripažino, kad tai buvo jos kaltė, nes pakeitė landšaftą be leidimo. Ji padavė apeliaciją ir antras teismas pripažino, kad statytojas privalės jai atlyginti 45 000 eurų.“

Dėl atlyginti žalą – tiesa. Visa kita – sapalionės, kurias paneigia statybų ekspertizė ir galiojantis teismo sprendimas.

Liudmilos melas Nr. 2: „Su N. Mogučaja buvo kalbėta dėl galimybės dalimis išmokėti skolą, tačiau ji nesutiko.“

Miela Liudmila, prajuokinote. Niekas su mumis niekada nesikalbėjo iš jūsų giminės. Gal jūs norite ateiti ir aptarti šį klausimą? Jūsų giminaičiai tik rodė fakus, siuntė ant trijų raidžių, rėkė ir draskė akis.

Melagis A. Einingis skundžiasi visam pasauliui
Visuomenės informavimo etikos komisija A. Einingio skundą atmetė: https://goo.gl/n1HFPJ

Liudmilos melas Nr. 3: „N. Mogučaja atidarė tinklapį jakumelagis.lt ir visą šitą puslapį skyrė šmeižti A. Einingį. Ji rašo straipsnius, naudojasi faktais, interpretuoja savaip, dezinformuoja visuomenę.

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba padarė išvadą, kad tai šmeižimas. <…>

Tas žodis „melagis“ – ji žmogų jau nuteisia, kai teismas dar nepriėmė sprendimo. <…> Tas N. Mogučajos puslapis yra nuolat keičiamas.

Jei atsiųsčiau Jums pirminius puslapius, Jūs būtumėte šokiruoti. Ji rašė net apie mane ir mano vyrą. <…>

Liudmila, nemokamas patarimas: jūs visa giminė kartą susėskite, įsipilkite vyno ir įjunkite logiką. Dėl šmeižto galite kreiptis  į teismą visada. Laukiame nesulaukiame. Galite  visi kartu, po vieną – kaip patogiau. Jeigu turėsite dar laiko po apklausų prokuratūroje, VMI, FNTT.

O kad A. Einingis melagis – konstatuota teismų sprendimais. Tik vienas iš pavyzdžių: Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. rugsėjo 17 d. nutartyje (civ. byl. Nr. 2-1252-186/2015) konstatavo, kad ,,atsakovų elgesys nėra sąžiningas“. Atsakovai – tai jūsų sesuo Julija ir jos vyras A. Einingis.  Paaiškiname, kad sąvokose eilinį kartą nesusipainiotumėte. 

Sąžiningumas=nemelavimas. Melagis=nesąžiningas.

Yra daug priežasčių, dėl ko jūsų giminės atstovas meluoja. Ir įtikino jus, naivuoles. Dieve, Dieve 🙂

Melavimas  padeda Jakų melagiui išvengti susidūrimo su savo nesąžiningo elgesio pasekmėmis.

Pasekmė- mūsų šeima su dviem vaikais, kurie laukia, kada pagaliau tėtis su mama padarys taip, kad pelėsio nebūtų. Kad per skyles grindyse skruzdes nelystų. Kad nereikėtų ištisus metus gydytis alerginių slogų. Tėtis su mama sumokėjo Jakų melagiui ne už tai.

Tėtis su mama daug ir sunkiai dirbo, kad išsimokėtų paskolą už svajonių namus. Už namus, kur svajonė atimta iš keturių asmenų šeimos! Taip kad jūs, mieloji, geriau patylėkite. Arba ateikite ir paaiškinkite mūsų vaikams, kodėl tas dėdė su „Audi“ sugriovė mūsų svajones.

Saugumas – galingas. Bet yra ribos, tiesa? Pasiskaitykite teismų sprendimus atidžiai prieš miegą. Kaip ir atidžiau vertėtų  skaityti, kas parašyta Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendime. Ir apie jus ir jūsų vyrą jakumelagis.lt dar nebuvo rašęs.  Bet  štai dabar jau rašom.

Ne keista, kad Jakų melagį Arūną Einingį iš paskutiniųjų palaiko žmona Julija Einingienė.

Šiek tiek buvo keista, kad nesąžiningais pripažintus teisme sandorius su A. Einingiu sutiko sudarinėti ne tik jo motina Angelė, bet ir Julijos Einingienės ir jos sesers Liudmilos  motina Tatjana.

Dabar netekome paskutinio šviesos šaltinio. Kad ponia Liudmila sužinotų, kad už savo melagingus parodymus ir pačios šmeižtą reikia atsakyti- jau svarstome galimybę su advokatu privataus kaltinimo tvarka kreiptis į teismą. Laukite šaukimo.